Nieuwbouw / Woonhuis in Mill

  • Nieuwbouw woonhuis in Mill
  • Nieuwbouw woonhuis in Mill
  • Nieuwbouw woonhuis in Mill
  • Nieuwbouw woonhuis in Mill
  • Nieuwbouw woonhuis in Mill

Deze luxe woning is gevoegd met een iets terugliggende antraciet voeg. Door een wat minder opvallende voeg te kiezen die wat terug ligt, komt de steen mooi naar voren.

  • Klant: Fam. Derks
  • Datum: July 2011